فرمانداری شهرستان فریدونشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
11797
1
اهداف و وظايف
وزارت کشـــور به منظــور فراهم نمودن موجبات حفظ و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی و اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت های عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران و همچنین شناسایی و تعیین هویت افراد و رفع بحران های ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه، تأسیس شده است. فرمانداری به عنوان ارگان عالی دولت در شهرستان وظیفه نظارت و هماهنگی وحسن اجرای وظایف دستگاههای اجرایی شهرستان در چهار چوب وظایف محوله آنها را به عهده دارد.

اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها، شهرستانها، بخشها، دهستانها و دهها، برقراری و حفظ نظم و امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی(رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلیوظایف اساسی:

1- اجرای سیاست عمومی دولت در شهرستان

2- حفظ امنیت و انتظامات در شهرستان

3- حفظ و مراقبت مرزها و انتظام ورود و خروج اتباع ایرانی و خارجی و ورود و خروج کالا در مرزها

4- انجام امر انتخابات عمومی

5- نظارت بر عمران شهرها و روستاها و سعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تامین رفاه و آسایش عمومی

6- کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها و نقاط مرزی کشور از طریق سازمانهای مربوطه

7- کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلیات طبیعی از قبیل حریق- سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان از طریق آموزش عمومی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه

8- نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداری .

9- اشتراک مساعی با سازمانهای مربوطه جهت انجام طرحهای عمران محلی .

10-  نظارت بر امر خواروبار و مایحتاج عمومی  مردم 
1399/02/13
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.