فرمانداری فریدونشهر
خانه
1396/11/15 لیست پرو ژه های در دست افتتاح شهرستان فریدونشهر
لیست پرو ژه های در دست افتتاح شهرستان فریدونشهر

پروژه های عمرانی آماده افتتاح و بهره برداری در دهه فجر سال 1396

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف

دستگاه اجرایی

نام پروژه

محل اجرای پروژه

حجم کار

مبلغ اعتبار هزینه شده( میلیون ریال)

توضیحات

شهرستان

شهر

روستا

مقدار

واحد

ملی یا ملی استانی شده

استانی

سایر

1

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

کانال انتقال آب

فریدونشهر

 

تهلگی

850

متر

790

     

2

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

استخرذخیره آب

فریدونشهر

 

ویحه

270

مترمکعب

300

     

3

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

استخرذخیره آب

فریدونشهر

 

میدانک دوم

220

متر مکعب

170

     

4

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

استخرذخیره آب

فریدونشهر

 

دره طهماسب

100

متر مکعب

150

     

5

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

چاه آب کشاورزی

فریدونشهر

 

تهلگی

80

متر

350

     

6

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

قنات

فریدونشهر

 

پیرگلی

100

متر

190

     

7

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

قنات و بهسازی چشمه

فریدونشهر

 

ونیزان

45

متر

300

     

8

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

استخر ذخیره آب (پلیتون )

فریدونشهر

 

چغاگلی

300

متر مکعب

200

     

9

اداره کل امور عشایر ی استان اصفهان

توزیع شبکه انتقال آب واحداث منبع ذخیره آب

فریدونشهر

 

چشمه لنگان

48

متر مکعب

230

     

10

شرکت مخابرات منطقه اصفهان

سایت bts همراه اول

فریدونشهر

فریدونشهر

-

3

سایت

   

*

 

11

شرکت مخابرات منطقه اصفهان

سایت bts همراه اول

فریدونشهر

فریدونشهر

چغیورت

1

سایت

   

*

 

12

شرکت مخابرات منطقه اصفهان

کافو نوری

فریدونشهر

فریدونشهر

وحدت آباد

1

دستگاه

   

*

 

13

شرکت مخابرات منطقه اصفهان

wi-fi

فریدونشهر

فریدونشهر

اسلام آباد

1

سایت

   

*

 

14

شرکت مخابرات منطقه اصفهان

فیبر نوری خاکی

فریدونشهر

فریدونشهر

اسلام آباد - دره بادام

25000

متر

   

*

 

15

شرکت مخابرات منطقه اصفهان

فیبرنوری اختصاصی

فریدونشهر

فریدونشهر

-

4

اداره

   

30000

 

16

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

بند رسوبگیر سنگی ملاتی

فریدونشهر

فریدونشهر

­

650

متر مکعب

­

 

1700

 

17

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

بند رسوبگیر سنگی ملاتی

فریدونشهر

­

چقا

650

متر مکعب

­

 

1700

 

18

اداره کل نوسازی استان اصفهان

دبستان روحانی طباطبایی

فریدونشهر

فریدونشهر

0

1

باب

166

375

150

خیرین

19

شهرداری فریدونشهر

آماده سازی و محوطه سازی مسکن مهر

فریدونشهر

فریدونشهر

 

48000

مترمربع

 

5000

13000

 

20

شهرداری فریدونشهر

تبدیل مهمانسرای شهرداری به هتل

فریدونشهر

فریدونشهر

 

850

مترمربع

   

2000

 

21

شهرداری فریدونشهر

فاز 1 مرمت خانه تاریخی شهرداری

فریدونشهر

فریدونشهر

 

350

مترمربع

 

1000

5500

 

22

شهرداری فریدونشهر

احداث اتاق سرد کشتارگاه شهرداری

فریدونشهر

فریدونشهر

 

50

مترمربع

 

800

400

 

23

آب و فاضلاب شهری

اجرای پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر

فریدونشهر

فریدونشهر

 

1

واحد

 

4000

3000

مسکن و شهر سازی

24

جهاد کشاورزی

آبیاری بارانی

فریدنشهر

فریدونشهر

وحدت آباد

6

هکتار

370

0

200

خودیاری

25

جهاد کشاورزی

آبیاری قطره ای

فریدنشهر

 

زردفهره

3

هکتار

210

 

100

خودیاری

26

جهاد کشاورزی

آبیاری کم فشار

فریدنشهر

 

حاجی آباد

8

کیلومتر

7000

 

1000

خودیاری

27

جهاد کشاورزی

پرواربندی گوساله

فریدنشهر

 

اسلام آباد

50

راس

0

0

500

خودیاری

29

کمیته امداد

35 منزل مددجو

فریدونشهر

فریدونشهر

روستاها

           

30

میراث فرهنگی

اقامتگاه بوم گردی آقای موحدی

فریدونشهر

فریدونشهر

         

1000

 

31

میراث فرهنگی

اقامتگاه بوم گردی آقای روستایی

فریدونشهر

فریدونشهر

         

500

 

32

میراث فرهنگی

کلیسای هوانس

فریدونشهر

فریدونشهر

خویگان

   

300

     

33

میراث فرهنگی

کلیسای سورپ نرسس

فریدونشهر

فریدونشهر

خویگان

   

5000

     

34

میراث فرهنگی

کارگاه مینا کاری

فریدونشهر

فریدونشهر

         

300

 

35

ورزش و جوانان

خانه های ورزش روستایی

فریدونشهر

 

اسلام آباد

       

200

 

36

ورزش و جوانان

خانه های ورزش روستایی

فریدونشهر

 

بهرام آباد

       

150

 

37

ورزش و جوانان

خانه های ورزش روستایی

فریدونشهر

 

مصیر

       

150

 

38

ورزش و جوانان

خانه های ورزش روستایی

فریدونشهر

 

نهضت آباد

       

100

 

39

شرکت آبفار

اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستای سرداب سفلی

فریدونشهر

سرداب سفلی

3500

92

45

 

2200

   

40

شرکت آبفار

اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستای میدانک اول

فریدونشهر

میدانک اول

4900

88

38

 

2080

   

41

شرکت آبفار

اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستای میدانک دوم

فریدونشهر

میدانک دوم

4800

78

34

 

2250

   

42

شرکت آبفار

اصلاح شبکه توزیع آب شرب روستای دره سیب

فریدونشهر

دره سیب

3800

90

40

 

2300

   

44

دهیاری

زیرسازی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

میدانک اول

20000

متر مربع

   

110

منابع استانی خودیاری اهالی

45

دهیاری

دهیاری ساختمان

فریدونشهر

فریدونشهر

میدانک اول

70

متر مربع

400

     

46

دهیاری

آسفالت معابر میدانک دوم

فریدونشهر

فریدونشهر

میدانک دوم

8000

متر مربع

     

منابع استانی خودیاری اهالی

47

دهیاری

زیرسازی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

میدانک دوم

11000

متر مربع

   

550

منابع استانی خودیاری اهالی

48

دهیاری

دفع آبهای سطحی

فریدونشهر

فریدونشهر

بهرام آباد

300

متر طول

200

     

49

دهیاری

آسفالت ریزی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

خلیل آباد

5000

متر مربع

   

1000

 

50

دهیاری

زیرسازی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

خلیل آباد

5000

متر مربع

   

220

 

51

دهیاری

اجرا جداول و کانیو

فریدونشهر

فریدونشهر

خلیل آباد

700

متر

   

220

 

52

دهیاری

اجرای کانال با سنگ لاشه

فریدونشهر

فریدونشهر

خلیل آباد

150

متر

   

200

 

53

دهیاری

زیرسازی

فریدونشهر

فریدونشهر

سکان

3000

متر مربع

   

180

 

54

دهیاری

آسفالت

فریدونشهر

فریدونشهر

سکان

2500

متر مربع

   

600

 

55

دهیاری

زیرسازی

فریدونشهر

فریدونشهر

زرد فهره

6000

متر مربع

   

400

 

56

دهیاری

آسفالت

فریدونشهر

فریدونشهر

زرد فهره

5500

مترمربع

   

300

 

57

دهیاری

جدول وکانیو

فریدونشهر

فریدونشهر

تزره

400

متر

   

200

 

58

دهیاری

اجرای جدول

فریدونشهر

فریدونشهر

دره بادام علیاء

300

مترمربع

   

250

 

59

دهیاری

احداث پارک کودک

فریدونشهر

فریدونشهر

راچه

85

متر مکعب

   

150

 

60

دهیاری

آسفالت زیرسازی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

صادقیه

7000

متر مربع

   

1400

 

61

دهیاری

زیرسازی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

صادقیه

9000

متر مربع

   

600

 

62

دهیاری

اجرای جداول وکانیو

فریدونشهر

فریدونشهر

صادقیه

1000

متر

   

400

 

63

دهیاری

اجرای کانال با سنگ لاشه

فریدونشهر

فریدونشهر

بیجگرد

250

متر

   

400

 

64

دهیاری

اجرای زیرسازی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

بیجگرد

4000

متر مربع

   

200

 

65

دهیاری

اجرای سرعت گیر

فریدونشهر

فریدونشهر

بیجگرد

4

عدد

   

1600

 

66

دهیاری

زیرسازی معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

چقاء

25000

متر

   

890

 

67

دهیاری

آسفالت معابر

فریدونشهر

فریدونشهر

چقاء

26000

متر

   

670

 

68

کلنگ زنی ساختمان دهیاری اسلام اباد

ساختمان دهیاری

فریدونشهر

فریدونشهر

اسلام آباد

         

2000میلیون ریال

69

اداره راه و شهرسازی فریدونشهر

آماده سازی محوطه مسکن مهر فریدونشهر

فریدونشهر

فریدنشهر

 

6

هکتار

18,200

     

70

شرکت آب و فاضلاب شهری فریدونشهر

پکیج فاضلاب مسکن مهر

فریدونشهر

فریدونشهر

 

0/06

هکتار

3,000

     

71

بهزیستی

افتتاح ساخت منزل مدد جو

فریدونشهر

فریدونسهر

خویگان -دهسور

3

واحد

   

500

 

72

بهزیستی

اجرای طرح های اشتغالزایی مدد جویان

فریدونشهر

فریدونشهر

 

3

واحد

   

800

 

73

شرکت توزیع برق فریدونشهر

افزایش پایداری شبکه برق روستای هیران

   

*

1

کیلومتر

   

3500

 

74

شرکت توزیع برق فریدونشهر

احداث شبکه کابلی قدرت مانور

 

*

 

2

کیلومتر

 

204

   

75

شرکت توزیع برق فریدونشهر

بهسازی شبکه ف.م بهرام آباد

   

*

1

کیلومتر

 

406

   

76

شرکت توزیع برق فریدونشهر

بهسازی شبکه ف.ض چغادر

   

*

3

کیلومتر

 

490

   

77

شرکت توزیع برق فریدونشهر

احداث شبکه ف.م و پست بزمه

   

*

0.2

کیلومتر

312

     

78

شرکت توزیع برق فریدونشهر

تبدیل سیم بکابل روستای زمستانه

   

*

3

کیلومتر

379

     

79

شرکت توزیع برق فریدونشهر

تبدیل سیم به کابل بلوار فرمانداری

*

   

2

کیلومتر

262

     

80

شرکت توزیع برق فریدونشهر

بهسازی شبکه ف.م گردنه نهضت آباد

   

*

0.3

کیلومتر

 

213

   

81

شرکت توزیع برق فریدونشهر

رفع حریم شبکه ف.م روستای بادجان

   

*

1

کیلومتر

448

200

   

82

شرکت توزیع برق فریدونشهر

بهسازی شبکه ف.ض وحدت آباد

*

   

2

کیلومتر

479

     

83

شرکت توزیع برق فریدونشهر

احداث شبکه ف.م مانور 7 و 9

 

*

 

0.3

کیلومتر

602

     

84

شرکت توزیع برق فریدونشهر

بهسازی شبکه ف. ض روستای چغیورت

   

*

5

کیلومتر

180

     

85

بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای خلیل آباد

فریدونشهر

 

خلیل آباد

6100

متربع

2000

     

86

بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای چقیورت

فریدونشهر

 

چقیورت

8700

متر مربع

1000

     

87

بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای قلعه سرخ

فریدونشهر

 

قلعه سرخ

5400

متر مربع

1300

     

88

بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای سیبک

فریدونشهر

 

سیبک

33000

متر مربع

1000

     

89

بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای چقاء

فریدونشهر

 

چقاء

25000

متر مربع

1500

     

90

بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای بزمه

فریدونشهر

 

بزمه

700

مترمربع

2000

     
 

بنیاد مسکن

اجرای طرح هادی روستای میدانک دوم

فریدونشهر

 

میدانک دوم

8600

متر مربع

2000

     
 

بنیاد مسکن